Všeobecné informácie

Domáce stránky

Ministerstvo zdravotníctva SR

Detská fakultná nemocnica s poliklinikou Bratislava

Úrad pre dohľad nad zdravotnou starostlivosťou

Všeobecná zdravotná poisťovňa

Zdravotná poisťovňa Apollo

Zdravotná poisťovňa Dôvera

Spoločná zdravotná poisťovňa

Union zdravotná poisťovňa

Európska zdravotná poisťovňa

Kardiologické informácie

Domáce stránky

Detské kardiocentrum SR

Národný ústav srdcovo-cievnych chorôb

Stredoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb

Východoslovenský ústav srdcovo-cievnych chorôb

Slovenská kardiologická spoločnosť

CARDIO.sk — 1. komplexný edukačný portál

Zahraničné stránky

Wikipedia

Britannica

Dr. Robert J. Matthews, UCLA – animácie, obrázky

Pediatric Heart Center -  animácie, obrázky

Little Hearts Matter

Cincinnaty Children´s Hospital

National Heart, Lung, and Blood Institute, Bethesda

Yale University

University of Michigan

Congenital Heart Disease Online Handbook

The Royal Children´s Hospital, Melbourne – Cardiology department

Johns Hopkins Children´s Center

PediHeart

American Heart Association

Cardiovascular Media Library